Башкаруу схемасы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 15-мартындагы № 176 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматын (финансы полициясын) түзүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 8-июлундагы № 383 токтому

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын (финансы полициясынын) ишин оптималдаштыруу жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 15-мартындагы № 176 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматын (финансы полициясын) түзүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын (финансы полициясынын) башкаруу схемасы ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда берилсин.

2. Бул токтом жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Ж. Оторбаев

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2014-жылдын 8-июлундагы № 383

токтомуна тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча

мамлекеттик кызматынын (финансы полициясынын)

Башкаруу схемасы

OSCE
Веб-сайт ЕККУнун Бишкектеги борборунун каржылык колдоосу аркылуу жасалды
Сайтты жасаган — Михаил Агеев