Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматын түзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматын (финансы полициясын) түзүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 15-мартындагы № 176 токтому

(2014.08.07. өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен)

 

Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү чөйрөсүндө болгон чакырыктарга жана коркунучтарга жооп берүүчү жаңы, заманбап, натыйжалуу жана кесипкөй мамлекеттик органды түзүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы (финансы полициясы) түзүлсүн.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы (финансы полициясы) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө тикелей баш ийүүчү жана отчёт берүүчү адистештирилген укук коргоочу орган болуп эсептелет, анын негизги милдеттери экономикалык кылмыштардын түрлөрүн, ошондой эле экономика жана финансы чөйрөсүндөгү кызматтык кылмыштарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык табуу, алдын алуу, бөгөт коюу, ачуу жана изилдөө болуп саналат.

3. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын (финансы полициясынын) жобосу 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын (финансы полициясынын) башкаруу схемасы 2-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматында (финансы полициясында) кызмат өтөө жөнүндө жобо 3-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын (финансы полициясынын) тартиптик уставы 4-тиркемеге ылайык.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 «Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү жана толуктоо киргизилсин:

аталган токтомдун 1-тиркемесинде:

24-пункт күчүн жоготту деп табылсын;

төмөнкү мазмундагы 27-1-пункт менен толукталсын:

 

27-1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы (финансы полициясы)

260

 

5. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги «Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013 - 2014-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна тиешелүү өзгөрүүлөрдү белгиленген тартипте киргизсин.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын (финансы полициясынын) борбордук аппараты Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтоналиев көчөсү 2/1 дареги боюнча жайгаштырылсын.

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Иш башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын (финансы полициясынын) аймактык бөлүмдөрүн айрым мамлекеттик органдарды өзгөртүлүп түзүүнүн жана жоюунун жүрүшүндө бошогон имараттарга жайгаштырууну камсыз кылсын.

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы (финансы полициясы):

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына (финансы полициясына) кызматкерлерди алуу жөнүндө жарыяны жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяласын;

- жоюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык полиция мамлекеттик кызматынын өндүрүшүндөгү кылмыш иштерин жана материалдарын кабыл алуу жөнүндө маселелерди белгиленген тартипте чечсин;

- бул токтомдон келип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизсин.

9. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө жүктөлсүн.

10. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Ө. Бабанов

 

Башкаруу схемасы КР Өкмөтүнүн 2012.08.06. № 383 токтомунун (мур. ред. караңыз); 2014.08.07. № 383 токтомунун редакциясында берилген (мур. ред. караңыз)

2-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча

мамлекеттик кызматынын (финансы полициясынын)

Башкаруу схемасы

 

 

3-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү

боюнча мамлекеттик кызматында кызмат өтөө жөнүндө (финансы полициясы)

жобо

 

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча (финансы полициясы) (мындан ары - Финансы полициясы) органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөөсүнүн укуктук негизин, тартибин жана шарттарын аныктайт.

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Финансы полициясы органдарында кызмат өтөө Кыргыз Республикасынын Финансы полициясы органдарында кызматтарда турган, Кыргыз Республикасынын жарандарынын мамлекеттик кызматынын өзгөчө түрү болуп эсептелет.

2. Кыргыз Республикасынын Финансы полициясы органдарында кызмат өтөөнүн укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын башка укуктук ченемдик актылары жана ушул Жобо түзөт.

3. Финансы полициясы кызматы мыйзамдуулук, адам укуктары менен эркиндиктерин урматтоо жана сактоо, гумандуулук, маалымдуулук, кызмат тартибин сактоо, кызматы үчүн калыс сыйлоо, кызматкердин жөндөмүн жана квалификациясын эске алуу менен кызматтык иштин натыйжасы боюнча кызматтан илгерилетүү принциптеринин негиздеринде түзүлөт.

4. Финансы полициясынын кызматкерлери болуп ушул Жободо белгиленген тартипте Финансы полициясынын аттестацияланган курамынын штаттык кызматтарын ээлеген, Финансы полициясынын катардагы жана башкаруучу курамынын атайын наамдары ыйгарылган Кыргыз Республикасынын жарандары эсептелет.

Финансы полициясынын кызматкерлери белгиленген тартипте атайын формалык кийим-кече менен камсыз кылынат, аны кийип жүрүү эрежелери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет. Аларга белгиленген үлгүдөгү кызматтык күбөлүктөр жана жетондор берилет.

Жетондун жана күбөлүктүн баяндалышы Финансы полициясынын төрагасы тарабынан бекитилет.

Финансы полициясынын кызматкеринин кызматтык күбөлүгү белгиленген тартипте атайын каражаттарды жана табелдик куралды сактоого жана алып жүрүүгө уруксат берүүчү жана Финансы полициясы органдарында ыйгарылган наамына жараша кызмат өтөп жаткандыгын тастыктоочу расмий документ болуп эсептелет.

Кадрдык бөлүмдүн жетекчиси кызматка жаңы алынган Финансы полициясы кызматкерине кызматтык күбөлүктү тапшырууда документти пайдалануунун эрежелери жана аны сактоонун тартиби боюнча нускама өткөрөт.

Кызмат боюнча кийин иштен жылдырылганда, кезектеги атайын наам ыйгарылганда, Финансы полициясынан иштен бошогондо жана мурда берилген күбөлүктүн колдонуу мөөнөтү бүткөндө ал алган жерге кайтарылып берилет.

Финансы полициясынын кызматкерлерине тиешелүү даярдыктан өткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ок атуучу куралды жана атайын каражаттарды дайыма алып жүрүүгө жана сактоого укук берилет.

5. Финансы полициясына кызматка ыктыярдуу тартипте, жашы 35 жаштан ашпаган өзүнүн жеке жөндөмдүүлүгү боюнча ишкер, профессионалдык сапаттары бар, билим деңгээли жана ден-соолугунун абалы боюнча, кызматтык милдеттерин аткара алган анык аскер кызматын, альтернативдик аскердик эмес кызмат өтөгөн же болбосо запастагы аскер наамы бар, сап кызматына жарактуу Кыргыз Республикасынын жарандары кабыл алынат. Анык аскер кызматын, альтернативдик аскердик эмес кызмат өтөгөн жана запастагы офицер аскер наамына ээ болуусу жөнүндө милдеттүү талаптар аялдарга колдонулбайт.

Финансы полициясына кызматка алууда конкурстун негизинде жүзөгө ашырылат. Конкурс тестирлөө жана маектешүү жолунда өткөрүлөт.

Финансы полициясы кызматына башка укук коргоо, салык, бажы, финансы органдарында кызматта турган тиешелүү атайын наамы жана класстык чини бар, экономикалык жана кызматтык кылмыштар менен күрөшүү чөйрөсүндө профессионалдык тажрыйбасы жогору болгон, 35 жаштан улуу жарандар кабыл алынат.

Финансы полициясынын кызматкерлери өздөрүнө жүктөлгөн кызматтык милдеттерин, Антты сактоо, ички иш тартибин жана ушул Жобонун талаптарын аткарат.

Финансы полициясына кызматка кабыл алууда жарандар милдеттүү түрдө атайын текшерүүдөн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын системасынын аскер-дарыгерлик комиссияларында медициналык ырастоодон, ошондой эле талапкерлердин жеке даярдыгын эске алуу менен кызмат өтөө үчүн жарактуулугу аныкталган шартта жүргүзүлөт.

Финансы полициясынын катардагы жана кенже башкаруучу курамына кызматка жалпы орто, орто жана жогорку кесиптик билими бар жарандар кабыл алынат.

Финансы полициясынын орто, улук жана жогорку башкаруучу курамына кызматка тиешелүү юридикалык, экономикалык же финансылык жогорку билими бар жарандар кабыл алынат.

Аскерге милдеттүү Финансы полициясынын катардагы жана башкаруучу курамына кызматка дайындалган адамдар белгиленген тартипте аскердик каттоодон чыгарылат жана атайын каттоого коюлат.

Финансы полициясынын кызматкерин кызматка алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык конкурстун жыйынтыгы боюнча Финансы полициянын төрагасынын буйругу менен таризделет.

Буйрук Финансы полициясынын кызматкерине колун койдуруу менен билдирилет.

Финансы полициясына кызматка кабыл алынган жарандар ушул Жободо белгиленген тартипте Ант берет.

Финансы полициясына кызматка жаңы кабыл алынып жаткан адамдарга, 3 айдан ашпаган сынак мөөнөтү белгилениши мүмкүн. Талапкер тиешелүү кызматка биринчи атайын наамын ыйгаруусу менен дайындалат жана ага тажрыйбалуу кызматкерлерден насаатчы бекитилет.

6. Кыргыз Республикасынын жараны Финансы полициясына кызматка төмөнкүдөй учурда кабыл алынбайт, эгерде ал:

- соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими менен ишке жарамсыз же жарамдуулугу чектелүү деп табылса;

- соттолгон же соттуулугу бар кылмыш жоопкерчилигинен реабилитацияланбаган негиздер боюнча бошотулса;

- ушул Жобонун 5-пунктунда каралган талаптарына жооп бербесе;

- башка мамлекеттин жарандуулугуна ээ болсо;

- укук коргоо органдарынан, ошондой эле мамлекеттик башка органдардан терс жактары боюнча иштен бошотулса.

Бири-бири менен жакын туугандык байланышта (ата-энелер, жубайлар, байке-инилер, эже-сиңдилер, уул-кыздар) болгон Финансы полициянын кызматкерлерине эгерде кызматтары түздөн-түз бири- биринин баш ийүүсүндө же бири-биринин контролдугунда турса бир эле Финансы полиция органында кызмат өтөөгө уруксат кылынбайт.

Финансы полициясынын кызматкерине төмөнкүлөргө тыюу салынат:

а) чыгармачылык, илимий жана педагогикалык иштер менен байланышкан кызматтардан тышкары, башка акы төлөнүүчү кызматтарды ээлөөгө;

б) ишкердик жүргүзүүгө;

в) кандайдыр бир ишкананын башкаруу органынын мүчөсү болууга;

г) Финансы полициясы органдарында жана башка мамлекеттик органдарда үчүнчү жактардын иштери боюнча ишенимдүү адамы же өкүлү болууга;

д) кызматтык эмес максатта Финансылык, материалдык-техникалык жана маалыматтык камсыздоо каражаттарын, мамлекеттик башка мүлктү, ошондой эле кызматтык маалыматты колдонууга;

е) саясий партиялардын, коомдук бирикмелердин жана диний уюмдардын ишине өзүнүн кызматтык ишине байланыштуу жана кызмат убактысында катышууга;

ж) кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууга байланыштуу аракетти ишке ашыргандыгы же аракетсиздиги үчүн үчүнчү жактардан белек, акча жана кызмат көрсөтүүлөрдү сый акы катары алууга.

Ушул пунктун жоболорун бузган учурда жана ээлеген кызматына шайкеш келбеген кандайдыр бир иш аракетти жасагандыгы үчүн Финансы полициясынын кызматкери мындай аракеттин жасалган убактысына карабастан кызматынан бошотулууга тийиш.

7. Катардагы кенже, орто жана улук башкаруучу курамдагы кызмат орундарынын тизмеси жана ушул кызматтарга шайкеш келген атайын наамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Финансы полициясынын төрагасы тарабынан аныкталат.

Финансы полициясына кызматка кабыл алынган катардагы, кенже, орто жана улук башкаруучу курамдагы адамдарга, кызматка дайындалгандан 3 ай өткөндөн кийин Финансы полициясынын төрагасы тарабынан атайын наам ыйгарылат.

Кызматтык зарылчылык тартибинде кызматы боюнча убактылуу ордунда жок кызматкердин милдеттерин аткарууну штаттык орун басар болбогон башка кызматкерге убактылуу ордунда жок кызматкердин айлык маянасынан 30 пайыздан кем эмес өлчөмдө кошумча маяна төлөө менен жүктөөгө мүмкүндүк берилет. Убактылуу алмаштыруу узактыгы 3 айдан ашпоосу керек.

Милдетин аткаруучу кызматкерди ваканттык кызмат боюнча дайындоого жол берилбейт.

8. Финансы полициясына кызматка кабыл алууда кызматкерлер төмөнкү мазмуунда Ант беришет:

«Мен, (аты-жөнү) Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасынын Финансы полициясы органдарына кызматка киришип жатып Кыргызстандын элине берилгендигимди билдирип, салтанаттуу Ант берем:

Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын бекем сактоого;

жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын, мамлекетти кылмыштуу жана мыйзамга каршы кол салуулардан коргоого, начальниктердин буйруктарын ак ниеттүүлүк менен аткарууга;

мыйзамды сактоого, чынчыл, эр жүрөк кызматкер болууга, Мекенимдин экономикалык таламдарынын коргоого, мамлекеттик жана кызматтык сырды бекем сактоого;

кызматтык милдеттерди жана мага тапшырылган милдеттерди ак ниет аткарууга;

иштин кызыкчылыгы үчүн зарыл болгон жерлерде кызмат өтөөгө.

Антымды бузсам мага Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген катуу жаза колдонулсун».

Ант берүүчү Анттын текстине кол коёт жана Ант берген убагын көрсөтөт. Анттын тексти кызматкердин жеке көктөмөсүндө сакталат.

Ант берүүнүн тартибин Төрага аныктайт.

9. Финансы полициясынын кызматкерин кызматы боюнча жылдыруу төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

а) жогору турган кызматка - кызматы боюнча жогорулатуу иретинде;

б) теңдеш кызматка:

- иш тажрыйбасын эске алуу менен, адистиги боюнча кыйла максатка ылайык пайдалануу үчүн;

- кызматтын кызыкчылыктарында кызматкерди башка жерге которууга - ротацияга байланыштуу. Кызматкерлерди ротациялоо, эреже катары, 5 жылда бир жолу жүргүзүлөт;

- кызматкердин ден-соолугуна, жашына жана үй-бүлөлүк муктаждыгына байланыштуу жеке өтүнүчү боюнча.

Мында кызмат орду эгер ага мурдагы кызматы боюнча атайын наамына тең атайын наам жана ээлеген кызмат орду боюнча тең кызматтык маяна каралган болсо, ал тең болуп саналат.

в) төмөн турган кызматка:

- Финансы полициясынын штаттык саны кыскарганда же кайра уюштурулганда бул адамдарды теңдеш кызматка жылдырууга мүмкүндүк болбогондо;

- аскердик-дарыгердик комиссиянын корутундусунун негизинде ден-соолугунун абалы боюнча;

- жеке өтүнүчү боюнча (кызматкердин билдирүүсүнүн негизинде);

- аттестациялык тартибинде кызматына дал келбегендиги боюнча (күбөлөндүрүү комиссиянын чечиминин негизинде);

- Тартиптик уставка ылайык тартиптик жаза катары (кызматтык териштирүүнүн корутундусунун негизинде);

г) мамлекеттик бийлик органдарына жана башкармалыгына иш сапарына жиберилген тартипте.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттыкка шайланган Финансы полициясынын кызматкерлери, өздөрүнүн конституциялык ыйгарым укуктарын аткаруу мөөнөттөрүндө Финансы полициясы кадрларында калтырылат.

Финансы полициясынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Финансы полициясынын кадрларында калтырылуу менен мындан аркы кызматын өтөө үчүн жөнөтүлүшү мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттыкка шайланган кызматкерлер же болбосо Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына мындан аркы кызматын өтөө үчүн жөнөтүлгөндөр Финансы полициясынын кадрларында калтырылып, тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан, акчалай каржылоо (эмгек акысынан) кайсы жака кызмат өтөө үчүн жиберилген болсо, аталган мамлекеттик органдарда белгиленчү эрежелер жана ченемдер боюнча камсыздалат.

Аталган мамлекеттик органдарда болуу мөөнөтү бүткөндөн кийин кызматкерлер Финансы полициясынын кадрларынын карамагына келет жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттыкка шайланганга чейин же болбосо Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилгенге чейин ээлеп турган кызмат ордуна же ага барабар кызмат орунга ишке орноштурулууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттыкка шайланган же Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына кызмат өтөө үчүн жөнөтүлгөн кызматкерлерге кезектеги атайын наам Финансы полициясынын кадрларында калтырылуу менен, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган тартипте ыйгарылат.

Финансы полициясы кызматкерин кызматы боюнча жылдыруу бардык учурларда жылдыруунун негизин көрсөтүү менен буйрук аркылуу таризделет.

Төмөн турган кызматка жылдырылган Финансы полициясынын кызматкери кийин анын кызматтык квалификациясын, иш тажрыйбасын, ишкер жана жеке сапаттарын, ден-соолугунун абалын эске алуу менен кызматы боюнча жогору турган кызматка жылдырылышы мүмкүн.

10. Финансы полициясынын кызматкерлери кадрдын карамагына 3 айдан ашпаган мөөнөттө штаттык саны кыскарганда кызматкердин кызматка кайтып келгенине мурда ошол кызматты ээлеген, аны башка кызматка дайындоо мүмкүн эместигине байланыштуу, Тартиптик уставга ылайык кызматтан бошотулгандыгы үчүн гана эсептелет. Өзгөчө учурларда кызматкерлердин жеке себептери менен берилген билдирменин негизинде кадрдын карамагына киргизүүгө уруксат берилет. Ээлеген кызматынан бошотуу Финансы полициясы органдарында кызматты бүттү деп эсептелинбейт.

Кадрдын карамагына киргизилген, Финансы полициясы кызматынын кызматкерлерине акчалай үлүштү төлөө, кадрдын карамагына киргизилген учурдан тартып төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

- биринчи эки айга карата - акыркы ээлеген кызматы боюнча кызматтык маяна өлчөмүндө, атайын наамы боюнча маяна өлчөмүндө ар бир айга жана иштеген жылына карата пайыздык үстөк акы;

- үчүнчү айга карата - атайын наамы боюнча өлчөмдө маяна жана иштеген жылына карата пайыздык үстөк акы;

Кызматкердин кадрдын карамагында болгон мөөнөткө убактылуу ишке жарамсыздыктын мөөнөтү, кезектеги ар жылдык жана башка өргүүдө болгон убакыт, кылмыштык жоопкерчиликке тартылгандыгына байланыштуу камакта болгон мөөнөт, кылмыш иши токтотулган учурда же болбосо сот тарабынан актоочу өкүм чыгарылган учурда камакка алынган күндөн тартып бошотулган күнүнө чейинки мөөнөттөр эсепке алынбайт.

Финансы полициясынын кадрдын карамагына өткөндүгү жөнүндө буйрук менен жазуу түрүндө тааныштыруу ошол эле учурда Финансы полициясы органдарынан кызматтан бошотулушу мүмкүн экендигин кабарлоо болуп эсептелет.

Финансы полициясынын кызматкери төмөнкү учурларда ээлеген кызматынан убактылуу четтетилиши мүмкүн:

1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын тергөө органдары тарабынан кызматтан четтетүү жөнүндө токтом чыгарылганда - иш боюнча акыркы чечим чыкканга чейин;

2) кызматтык териштирүү жүргүзүүдө (териштирүү кызматкердин өзүнүн талабы менен дайындалган учурдан тышкары) - териштирүүнү жүргүзүүнүн толук мөөнөтүнө.

Кызматкерди кызматтан убактылуу четтетүү учурунда анын эмгек акысы сакталат.

11. Финансы полициясынын кызматкерин башка жерлерге кызмат өтөөгө которууга анын өтүнүчү боюнча Финансы полициясынын тийиштүү бөлүмдөрүнүн начальнигинин макулдугу боюнча жол берилет.

12. Финансы полициясынын кызматкерлерин кесиптик жактан даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу Кыргыз Республикасынын жана башка мамлекеттердин окуу жайларында жүргүзүлөт.

13. Финансы полициясынын катардагы, орто жана улук башкаруучу курамынын адамдарын аттестациялоодо алардын ээлеген кызматына шайкеш келүүсүн жана кызматтык өсүү мүмкүнчүлүгүн аныктоого, алардын кесиптик даярдыгынын деңгээлине, укуктук маданиятына, адамдар менен иштей билүү жөндөмүнө баа берүүгө, кызматкерлердин иштөө натыйжалуулугун жогорулатууга, кадрларды тандоону, жайгаштырууну жана тарбиялоону жакшыртууга, алардын квалификациясын, демилгесин, чыгармачыл аракеттүүлүгүн жана тапшырылган ишке жоопкерчилигинин жогорулашына түрткү берүү максатында жүргүзүлөт.

Аттестациялоодо баа берүүнүн негизги критерийи болуп кызматкерлердин аларга жүктөлгөн милдеттерин аткарууга болгон жөндөмдүүлүгү болуп эсептелет.

Кызматкерлерди аттестациялоо Финансы полициясы органдарында кызматта ар бир үч жыл өткөндөн кийин бир жолудан көп эмес жүргүзүлөт (аталган мөөнөттөн кийин 6 айдан кечиктирбей).

Аттестациялоо конкурстук комиссияны Финансы полициясынын төрагасы түзөт жана анын жобосун бекитет.

Финансы полициясынын кызматкерлерин аттестациялоого даярдоо жана өткөрүү тартиби Финансы полициясынын төрагасы тарабынан бекитилет.

Аттестациялоо конкурстук комиссия Аттестацияны өтүп жаткан кызматкердин катышуусу менен жүргүзөт.

Аттестациялоо конкурстук комиссиянын жыйымына аттестациядан жөндүү себеп менен катышпаган кызматкерлер (өргүүдө, оору, иш сапарда) аттестациядан кызматка келгенден кийин өтүшөт.

Кызматкер аттестациялоо конкурстук комиссиянын жыйынына жөнсүз себеп менен келбей калса, бар болгон материалдардын негизинде комиссия аны аттестациядан өткөрүү чечимин кабыл алганга укуктуу.

Аттестацияны кезексиз өткөрүүгө жол берилбейт.

 

2. Финансы полициясынын катардагы, кенже, орто жана улук башкаруучу курамына атайын наамдарды ыйгаруу (ажыратуу) тартиби

 

14. «Аскердик наамдарды, класстык чиндерди, атайын класстык чиндерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Финансы полициясы органдарынын кызматкерлеринин атайын наамдары төмөнкүдөй бөлүнөт:

а) кенже атайын наамдар - Финансы полициясынын катардагыдан прапорщикти кошо алганда;

б) орто атайын наамдар - Финансы полициясынын кенже лейтенанттан капитанды кошо алганда;

в) улук атайын наамдар - Финансы полициясынын майордон полковникти кошо алганда;

г) жогорку атайын наамдар - Финансы полициясынын генерал- майордон генерал-лейтенантты кошо алганда;

Финансы полициясынын кызматкерлерине атайын наамдар ырааттуу, жекелик түрдө алардын квалификацияларын, билимин, кызматка болгон мамилесин, иштеген жылдарын жана ээлеген штаттык кызматын эске алуу менен ыйгарылат.

15. Ыйгаруунун ыраатына жараша атайын наамдар алгачкы жана кезектеги болуп бөлүнөт.

Башкаруучу курамдын кезектеги атайын наамы мурдагы атайын наамындагы белгиленген мөөнөтү бүткөнгө чейин мөөнөтүнөн мурда же болбосо ээлеген штаттык кызматы боюнча каралган атайын наамдан бир баскычка жогору наам иштеги жогорку натыйжаларга жеткендиги жана кызматтык милдеттерин үлгүлүү аткаргандыгы үчүн сыйлоо катарында Финансы полициясынын төрагасы тарабынан ыйгарылышы мүмкүн.

Финансы полициясында атайын жогорку наамдар Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан ыйгарылат.

Финансы полициясында улук башкаруучу курамдын жетектөөчү кызматына дайындалган кызматкерине Финансы полициясынын подполковнигинен жогору эмес алгачкы атайын наам запас боюнча кыйла жогорку аскердик наамы болбогон учурда ыйгарылышы мүмкүн.

Кезектеги атайын наам Финансы полициясынын кызматкерлерине ушул Жободо каралган учурлардан тышкары, ырааттуу түрдө кезектеги наамга ордун алмаштыруучу штаттык кызмат боюнча каралган наамга туура келгенде жана мурдагы наамындагы өтөгөн жылдарынын белгиленген мөөнөтү бүткөндө ыйгарылат.

Финансы полициясына кызматка алынган запастагы офицерлердин аскердик жана атайын наамдарыңдагы өтөгөн жылдарынын мөөнөтү алардын Финансы полициясына кызматка алынган убактысы менен дал келген учурда аларга кезектеги атайын наамдар ыйгарылышы мүмкүн.

Мурдагы жана анык аскер кызматчыларына, аскердик, атайын наамдары же класстык чиндери бар, Финансы полициясына кызматка алынган ички иштер жана улуттук коопсуздук органдарынын, салык жана Финансы полициясынын жетекчилик курамынын адамдарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башка органдардын кызматкерлерине, атайын наам алардын мурдагы аскердик, атайын наамдарын же класстык чиндерин эске алуу менен мыйзамдарга ылайык ыйгарылат.

Мөөнөтүнөн мурда атайын наамын ыйгаруу ээлеген штаттык кызматы боюнча каралган ыйгарымдуу тийиштүү атайын наам жана мурдагы наамындагы жылдарынын белгиленген мөөнөтүнүн кеминде жарымы бүткөндө ыйгарылат.

Ээлеген штаттык кызматы боюнча каралган атайын наамдан бир баскычка жогору болгон кезектеги атайын наам, мурдагы наамындагы жылдарынын белгиленген мөөнөтүнүн кеминде экөө бүткөндө ыйгарылат. Ушул учурда ээлеген штаттык кызматы боюнча каралган атайы наамдан бир баскычка жогору жана мөөнөтүнөн мурда атайын наам ыйгаруу Финансы полициясында кызмат өтөө жылдарынын бүткүл мезгилинде бир жолу жүргүзүлөт. Атайын наамдарда иштеген жылдардын мөөнөтү бул наамды ыйгаруу жөнүндө буйрукка кол коюлган күндөн тартып эсептелет.

Пенсия дайындоодо эске алынуучу 20 жыл жана андан ашык иштеген, ыйгарылган наамында белгиленген мөөнөттө кызмат өтөгөн жана аттестациядан жакшы өткөн офицердик курамдын адамдарына кезектеги атайын наам ээлеген штаттык кызматы боюнча каралган чектик наамга карабастан курагы же оорусу боюнча аларды кызматтан бошотуу менен бир эле учурда Финансы полициясынын төрагасы тарабынан ыйгарылышы мүмкүн.

Кенже башкаруучу курамдын атайын наамы бар, орто башкаруучу курамдагы кызматка дайындалган Финансы полициясынын кызматкерлери ошол наамында иштеген жылдарынын мөөнөтүнө карабастан, орто башкаруучу курамдын алгачкы атайын биринчи наамын ыйгарууга көрсөтүлөт.

Кезектеги атайын наам Финансы полициясынын кызматкерлерине кызматка дайындоого чейин тиешелүү түрдө кадрдык резервинде турган учурда, алып салына элек тартиптик айып болгондо, реабилитациялоочу негиз боюнча кылмыш-жаза иши токтотулганча, кызматтык териштирүү (бирок бир айдан ашык эмес) бүтмөйүнчө ыйгарылбайт.

Финансы полициясынын бөлүмдөрүнүн жетекчиси өзүнө баш ийген кызматкерине кезектеги атайын наамды ыйгарууга көрсөтүүнү негизсиз кечеңдеткендиги үчүн тартиптик жоопкерчилик тартат.

16. Финансы полициясынын катардагы, кенже, орто, улук жана жогорку башкаруучу курамынын наамдарында иштеген жылдарынын төмөнкүдөй мөөнөттөрү белгиленет:

Финансы полициясынын кенже сержантынын наамында - бир жыл;

Финансы полициясынын сержантынын наамында - бир жыл;

Финансы полициясынын улук сержантынын наамында - эки жыл;

Финансы полициясынын старшинасы наамында - төрт жыл;

Финансы полициясынын кенже лейтенанты наамында - бир жыл;

Финансы полициясынын лейтенанты наамында - эки жыл;

Финансы полициясынын улук лейтенанты наамында - үч жыл;

Финансы полициясынын капитаны наамында - үч жыл;

Финансы полициясынын майору наамында - үч жыл;

Финансы полициясынын подполковниги наамында - төрт жыл;

Финансы полициясынын катардагы, прапорщиги, полковниги, генерал-майору атайын наамдарында иштөө жылдарынын мөөнөтү белгиленбейт.

 

3. Финансы полициясындагы кызмат тартиби

 

17. Финансы полициясындагы кызмат тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Антта, Финансы полициясынын тартиптик уставында, ошондой эле Финансы полициясынын төрагасынын буйруктарында жана ушул Жободо белгиленген ченемдерди жана эрежелерди кызматкерлердин сактоосун билдирет.

18. Финансы полициясынын тийиштүү бөлүмүнүн жетекчиси ага баш ийгендердин арасында кызмат тартибинин абалына жеке жоопкерчилик тартат.

Жетекчи:

- баш ийгендердин иши жана квалификациясын жогорулатуу үчүн зарыл болгон шарттарды түзөт;

- баш ийгендердин арасында өзүлөрүнүн кызматтык милдеттерине жоопкерчилик сезимин тарбиялайт;

- баш ийгендердин кызматтык иштерине баа берүүдө ачык-айкындуулукту жана калыстыкты камсыз кылат;

- баш ийгендердин кадыр-баркын урматтайт;

- жеке курамдын арасында коррупция көрүнүштөрүнө, Финансы полициясынын ишинде жекече мүнөздөгү себептер же кемчиликтерин сындоо боюнча баш ийгендерди кысымга алууга бөгөт коёт.

19. Кызматтык милдетин үлгүлүү аткаргандыгы жана кызматтык иштеринде жогорку натыйжаларга жетишкендиктери үчүн Финансы полициясынын кызматкерлерине Финансы полициясынын Тартиптик уставына ылайык сыйлоо каралат.

Кызматтык милдетин тиешелүү аткарбагандыгы, кызматтык тартипти бузгандыгы үчүн Финансы полициясынын кызматкерлерине Финансы полициясынын Тартиптик уставына ылайык жаза чаралары колдонулушу мүмкүн.

Сыйлоолор жана тартиптик жаза берүүлөр Финансы полициясынын төрагасынын буйруктары менен жарыяланат. Айып салынган адамга кабыл алынган чечим үч күндүк мөөнөттө (кол койдуруу менен) Финансы полициясынын кадр бөлүмү тарабынан билдирилет.

Тартиптик жаза берүү жөнүндө буйрук менен танышуудан баш тартуу учурлары Финансы полициясынын кадр бөлүмү тарабынан акт түзүү жолу менен таризделет.

Сыйлоо тартиби Финансы полициясынын жетекчиси тарабынан өзүнүн компетенциясынын чегинде аныкталат.

Кызматтык тартипти бузгандыгы үчүн Финансы полициясынын кызматкерлерине тартиптик жаза Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен Финансы полициясынын Тартиптик уставына ылайык колдонулат.

20. Финансы полициясынын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин сыйлоо жана тартиптик жаза колдонуу боюнча укуктары Финансы полициянын Тартиптик уставына ылайык белгиленет.

 

4. Финансы полициясында кызмат өтөөнүн шарттары

 

21. Финансы полициясынын ички иш тартибин, Финансы полициясынын төрагасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштин өзгөчөлүгүн эске алуу менен белгилейт.

Зарыл болгон учурда Финансы полициясынын кызматкерлери белгиленген убакыттан ашыкча, ошондой эле түнкү убакта, дем алыш күнү жана майрам күндөрү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте, компенсация же болбосо бир айдын ичинде кошумча эс алуу мүмкүнчүлүк берүү менен кызматтык милдеттерин аткарууга тартылышы мүмкүн.

 

5. Финансы полициясынын кызматкерлеринин өргүүлөрү жана социалдык кепилдиктери

 

22. Финансы полициясынын кызматкерлерине өргүүнүн төмөнкүдөй түрлөрү белгиленет:

- ар жылдык төлөнүүчү;

- кыска мөөнөттөгү;

- кошумча (иштеген жылдары үчүн);

- социалдык (убактылуу ишке жарамсыздыгы, кош бойлуулугу жана төрөгөндүгү, бала бакканына байланыштуу);

- окуу (окуу жайлардын угуучуларына, сырттан окуган кызматкерлерге);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган өргүүлөрдүн башка түрлөрү.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен иш эмес күн деп белгиленген жалпы мамлекеттик майрам күндөрү өргүүлөрдүн узактыгын аныктоодо эске алынбайт.

Финансы полициясынын кызматкерлерине ар жылдык өргүү 30 календардык күн узактыгында берилет.

Кезектеги ар жылдык (акы төлөнүүчү) өргүү ар жылдык өргүүлөрдүн графигине ылайык Финансы полициясынын ар бир кызматкерине календардык жыл ичинде бир жолу берилиши керек.

Ар жылдык өргүү (анын бөлүгү) өргүү мезгилинде кызматкердин убактылуу ишке жарамсыздыгы болгон учурда башка мөөнөткө которулат же узартылат.

Кезектеги өргүүдөн кызматкерлерди чакырып алууга Финансы полициясынын өз алдынча органынын жетекчисинин уруксаты менен кызматтык зарылдык учурунда жол берилет. Кезектеги өргүүдөн чакырып алууда анын пайдаланылбаган бөлүгү учурдагы жылда же кийинки жылдын биринчи чейрегинде акчалай үлүшүн сактоо менен берилет.

Кызматкер иши боюнча жылдырылса, ага чейин колдонулбаган кезектеги өргүүсү жаңы иштеген жери боюнча берилет.

Узактыгы 45 календардык күн болгон кезектеги өргүү иштеген жылдарына карабастан бийик тоолуу жерлерде (бийиктиги 1500 метр жана андан жогору) кызмат өтөгөн, аттестацияланган курамдын адамдарына берилет.

Кызматы аттестацияланган курамдагы жеңилдетилген шарттарда пенсия чектөө үчүн иштеген жылдарына эсептеле турган жана узактыгы 45 календардык күндүк кезектеги өргүү алууга укук берген климаты оор шарттардагы жерлердин тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

23. Кечиктирилгис социалдык-тиричилик маселелерин чечүү үчүн, ошондой эле башка жүйөлүү себептер боюнча Финансы полициясынын кызматкерине бир жылдын ичинде узактыгы 5 күнгө чейин кыска мөөнөттүү өргүү (акы төлөнүүчү) берилиши мүмкүн, ал кезектеги өргүүнүн эсебине эсептелбейт.

24. Узакка ооруган катардагы жана жетекчилик курамдын адамдары, эгерде ишке жарамсыздык күндөрү бир жылдын ичинде үзгүлтүксүз төрт айды же жыл ичинде үзгүлтүктөр менен беш айды түзсө, Финансы полициянын кадр бөлүмү тарабынан алардын андан ары кызмат өтөөгө жарактуулугун аныктоо максатында аскердик- дарыгердик комиссиянын медициналык текшерүүсүнө жиберилет.

Кызматтык милдеттерин аткарууда жаракат, контузия алганына же майыптыкка учурагандыгына байланыштуу кызматкерлердин дарыланууда жүргөн мезгили чектелбейт. Көрсөтүлгөн адамдар медициналык текшерүүгө дарылоо бүткөндөн кийин же оорунун себеби аныкталганда жиберилет.

Оорусуна байланыштуу өргүү кезектеги ар жылдык өргүүнүн эсебине кошулбайт.

25. Кошумча ар жылдык төлөнүүчү жана социалдык өргүүлөр.

Финансы полициясынын кызматкерлерине иштеген жылдары үчүн (календардык эсептөөдө) акы төлөнө турган төмөнкүдөй өргүү берилет:

а) 10дон 15 жылга чейин - жыл сайын 5 календардык күнгө;

б) 15тен 20 жылга чейин - жыл сайын 10 календардык күнгө;

в) 20 жыл жана андан жогору - жыл сайын 15 календардык күнгө.

Финансы полициясынын кызматкерлерине боюнда бар жана төрөө боюнча өргүү ошондой эле жашы үч айга чейинки бала асырап алгандыгы үчүн өргүү Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында аныкталат.

Мындай өргүүдө жүргөн мезгили атайын наамына, иштеген жылдарынын мөөнөтүнө, кызматтык маянасына коэффициент белгилөө үчүн стажына жана пенсия чектөөгө эсептелет.

Социалдык жана окуу өргүүлөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берилет.

Мындай өргүүлөрдүн узактыгы Финансы полициясынын кызматкеринин кезектеги ар жылдык өргүүсүнө кошулбайт.

Бала багуу боюнча өргүүдө болгон кызматкердин ордун, кызматында атайын наам берүүсүз, оперативдик-кызматтык иштери жана жашыруун иш кагаздары менен иштөө талап кылынбаган башка кызматкер менен алмаштырууга уруксат берилет.

26. Финансы полициясынын кызматкерлеринин акчалай үлүшү ээлеген штаттык кызматы боюнча маянаны, ыйгарылган атайын наамы боюнча маянаны, иштеген жылдары, иштин жашыруун мүнөзү жана жашыруун иш кагаздарын жүргүзүү үчүн үстөк акылар жана башка төлөмдөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка төлөмдөрдү камтыйт.

Кезектеги эмгек өргүүсүнө чыккан учурда кызматкерлерге ден-соолугун чыңдоого жөлөкпул эки айлык эмгек акы фондунун өлчөмүндө төлөнөт.

Календардык. жылдын аягында Финансы полициясынын кызматкерлерине он үчүнчү айлык акысы төлөнөт.

Финансы полициясынын кызматкерлерин атайын формалык кийим-кече менен камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген ченемде жана тартип боюнча жүргүзүлөт.

 

6. Жеңилдиктер, кепилдиктер жана компенсациялар

 

27. Аттестацияланган адамдардын курамына, иштеген жылдары боюнча пенсияга укугу барлар, бирок белгиленген тартипте таризделбеген жана жумушун улантып жаткандарга, төлөө учурунда берилүүчү пенсиянын суммасынан 50 пайыз өлчөмдө кошумча төлөм жүргүзүлөт,

Финансы полициясы органдарынын кызматкерлерине азык-түлүк паёгунун ордуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген өлчөмдө компенсация төлөнөт.

Финансы полициясынын кызматкерлерин милдеттүү мамлекеттик, өздүк жана мүлктүк камсыздандыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

 

7. Финансы полициясында кызмат өтөөнүн токтотулушу

 

28. Финансы полициядагы кызмат өтөөнүн токтотулушу үчүн төмөнкүлөр негиз болушу мүмкүн:

а) Финансы полициясы органдарынан кызматтан бошоо;

б) Финансы полициясынын кызматкерин мыйзамда белгиленген тартипте дайынсыз жоголгондорду жана белгисиз себептер менен келбегендерди сот тарабынан ишке жарамсыз деп табуу;

в) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда;

г) Финансы полициясынын кызматкери каза (курман) болгондо, Финансы полициясынын кызматкерлери атайын наамынан соттун чечими менен ажыратылышы мүмкүн.

Атайын наамдарынан ажыратылган кызматкерлер Финансы полициядан Финансы полициясынын катардагы кызматкери катары бошотулушат. Иштеген жылдары же оорусу боюнча пенсияга укуктууларга, пенсиялары Финансы полициясынын жетектөөчү жана катардагы курамы үчүн мыйзамда белгиленген шарттар жана ченемдер боюнча эсептелет. Мында пенсияны эсептөөдө атайын наам боюнча маяна Финансы полициянын катардагы кызматкеринин атайын наамына жараша эсепке алынат.

29. Финансы полициясынын кызматкерлери Финансы полиция органдарындагы кызматтан төмөнкүдөй негиздер боюнча бошотулушу мүмкүн:

а) өз каалоосу боюнча;

б) ушул Жобонун 30-пунктунда белгиленген, чектелген куракка жетиши боюнча;

в) пенсияга чыгууга укук берген, кызматтын мөөнөтүндө иштеген жылдары боюнча;

г) Финансы полициясы органы жоюлганда же кайра түзүлгөндө Финансы полициясынын кызматкерин кызматка пайдалануу мүмкүнчүлүгү болбой калганда;

д) ооруганга байланыштуу - Финансы полициясында иштөөгө жарамсыздыгы тууралуу медициналык комиссиянын корутундусунун негизинде;

е) ден-соолугунун абалы боюнча - иштөөгө жарамдуулугунун чектелүү экендиги жөнүндө, ээлеген кызматына ылайык милдетин ден-соолугуна байланыштуу аткарууга мүмкүн эместиги жана кызматы боюнча башка жерлерге барып ден-соолугун эске алуу менен кызматтык милдеттерди аткара алуусу кызмат өтөөгө мүмкүнчүлүгү жок экендиги тууралуу медициналык комиссиянын корутундусунун негизинде;

ж) аттестациялык тартип боюнча, кызматына ылайык келбестиги;

з) кызмат тартибин одоно жана дайыма бузушу;

и) Финансы полициясынын кызматкеринин жеке сапатында көрсөтүлүүчү талаптар менен туура келбеген жасалган жоосундарына карата;

к) реабилитацияланбагандыгынын негизи боюнча жазык куугунтугунун токтотулушуна байланыштуу;

л) белгиленген тартипте башка мамлекеттик анын ичинде укук коргоо же контролдоо органдарына которулуусу менен байланышкан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттыкка шайланган же болбосо Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына кызматка дайындалган кызматкерлерден тышкары;

м) кадрдын карамагында болуунун 3 айлык мөөнөттө бүтүшү боюнча;

н) ротация иретинде которуудан баш тартканда;

о) соттун айып өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгондугуна байланыштуу;

п) эмгек келишиминде каралгандай, кызматтык мөөнөтүнүн бүткөндүгү боюнча;

р) эмгек келишиминин шарттарын бузгандыгына байланыштуу.

Финансы полициясынын кызматкерлерин «б», «д», «е» пунктчаларында көрсөтүлгөн негиздер боюнча бошотуу кызматкердин демилгеси боюнча жана дагы жетекчиликтин демилгеси боюнча жүзөгө ашырылышы мүмкүн, Финансы полициясынын кызматкеринин демилгеси боюнча «в» пунктчасы боюнча;

Кызматтык тартипти одоно бузууга төмөнкүлөр кирет:

а) кызматкердин кызматтык милдеттерди аткарбоосу;

б) кызматкердин согуштук куралды жоготуусу (согушта жана кылмыштуу кол салууда жоготкондон башка учурларда);

в) кызматкердин ишке чыкпашы (күн сайынкы белгиленген кызматтык убакыттын ичинде катары менен үч сааттан ашык себепсиз иште жок болушу);

г) кызматкердин ишке алкоголдук, наркотиктик же токсикалык мас абалда келиши. Мындай абалды медициналык корутундусунун тактоосунда, күбөлөрдүн көрсөтмөсү же акты менен ырасталат;

д) кызматкерлер үчүн ушул Жобонун белгиленген чектөөлөрдү сактабагандык;

е) мамлекеттик, кызматтык, коммерциялык же мыйзам менен корголуучу башка сырды ачыкка чыгаргандык;

ж) иштеген жеринде мүлктү атайылап бузуу же уурдоо;

30. Катардагы жана кенже башкаруу курамынын атайын наамы бар кызматкерлер Финансы полициясы органдарынын кызматында болуусу төмөнкү куракка чыкканга чейин мүмкүн жана бошонууга тийиш:

- эркектер - 50 жаш;

- аялдар - 45 жаш.

Кызматкерлер, атайын наамы бар катардагы жана кенже башкаруу курамындагы атайын наамы бар кызматкерлер өз калоолору менен, курагы боюнча бошонуусу мүмкүн:

- эркектер - 45 жашта;

- аялдар - 40 жашта.

Финансы полициясынын органдарынын кызматында болуунун чектелген курагы болуп төмөнкүлөр эсептелет:

Финансы полициясынын кенже лейтенантынан тартып капитанына чейин - 50 жаш;

- Финансы полициясынын майорунан тартып полковнигине чейин - 50 жаш;

- жогорку башкаруу курамындагы адамдар үчүн - 55 жаш.

Зарылчылыкка жараша Финансы полициясынын кызматкерлеринин макулдугу менен жана медициналык жактан каршылык жок болгон учурда Финансы полициясынын төрагасы тарабынан кызмат убактысы 5 жылга чейинки мөөнөткө узартылышы мүмкүн. Финансы полициясынын жогорку башкаруу курамындагы адамдар үчүн мөөнөттү узартуу Кыргыз Республикасынын Президенти аркылуу жүргүзүлөт.

31. Финансы полициясынын катардагы, кенже, орто, улук жана жогорку башкаруучу курамынын кызматында турган кызматкерлерди бошотуу Финансы полициянын төрагасынын буйругу менен ишке ашырылат.

32. Эгерде кызматтан бошотуу күнү буйрукта көрсөтүлбөсө, кызматтан бошотуу күнү болуп буйрукка кол коюлган күн эсептелет.

Каза болгон (курман болгон), белгиленген тартипте кабарсыз жок деп табылган Финансы полициясынын кызматкерлери Финансы полициясынын кызматкерлеринин тизмесинен төраганын буйругу менен чыгарылат.

33. Финансы полициясынын кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу «Аскер кызматчыларын пенсиялык камсыздоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган тартипте жана норма боюнча ишке ашырылат.

34. Пенсияга чыгуу укугу менен кызматтан бошотулган же ден-соолугунун абалына же органдын жоюлушуна, штаттык бирдиктердин кыскартылышына байланыштуу бошотулган Финансы полициясынын кызматкерлерине төмөнкүдөй өлчөмдө бир жолку жөлөкпул кызматтын жалпы узактыгында төлөнөт:

10 жылдан 15 жылга чейин - акчалай күтүүнүн 10 айлык маянасы өлчөмүндө;

15 жылдан 20 жылга чейин - акчалай күтүүнүн 12 айлык маянасы өлчөмүндө;

20 жылдан 25 жылга чейин - акчалай күтүүнүн 15 айлык маянасы өлчөмүндө;

25 жылдан 30 жылга чейин - акчалай күтүүнүн 18 айлык маянасы өлчөмүндө;

30 жана андан ашык жылда - акчалай күтүүнүн 20 айлык маянасы өлчөмүндө.

- Кызматтан башка себептер боюнча бошотулган жана иштеген жылдары аз Финансы полициясынын кызматкерлерине акчалай күтүүнүн 2 айлык маяна өлчөмүндө иштен бошотуу жөлөкпулу төлөнөт.

 

8. Финансы полициясындагы кызматтардын, атайын наамдарын жана кызматын калыбына келтирүү

 

35. Иштен мыйзамсыз же негизсиз жылдырылган, кызматтан бошотулган, же болбосо төмөндөтүлгөн, атайын наамынан ажыратылган же атайын наамынан төмөндөтүлгөн, ошондой эле Финансы полициясы органдарынан мыйзамсыз бошотулган деп белгиленген тартипте табылган Финансы полициясынын кызматкерлерине Финансы полициясында тиешелүү түрдө кызмат орду атайын наамы, кызматы калыбына келтирилүүгө тийиш.

Финансы полициясында кызматтардын атайын наамын, кызматын калыбына келтирүүнүн негиздери болуп соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими жана кызматтык териштирүүнүн натыйжалары боюнча корутунду саналат.

36. Кызматтан жылдыруу, кызматтан бошотуу, кызматтан төмөндөтүү, атайын наамын төмөндөтүү, Финансы полициясынан иштен кетирүү жөнүндө чечимдерге Финансы полициянын кызматкери макул болбосо кызматтан жылдыруу, бошотуу, кызматтан төмөндөтүү, атайын наамын төмөндөтүү, Финансы полициясынан иштен кетирүү тууралуу буйруктун көчүрмөсү колуна тийген күндөн тартып же болбосо Финансы полициясында кызматын, атайын наамын калыбына келтирүү жөнүндө баш тарткандыгы тууралуу жазуу жүзүндөгү билдирүүсү тапшырылган күндөн тартып сотко даттанууга укуктуу.

Финансы полициясында кызматтардын атайын наамын, кызматын калыбына келтирүү жөнүндө соттун чечими, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аткарылууга тийиш.

Финансы полициясында кызматын калыбына келтирүү иштен бошогон Финансы полициясынын кызматкерин мурдагысына же ага тең кызмат ордуна дайындоо аркылуу ишке ашырылат.

37. Финансы полициясында кызматы калыбына келтирилген кызматкерлерге кезектеги атайын наамды ыйгаруу, пайыздык үстөк төлөө жана пенсия чектөө үчүн иштеген жылдарын эсептөөдө үзгүлтүксүз стажына алардын кызматтан бошогон учурдан баштап кызматын калыбына келтирүү жөнүндө буйрукка кол коюлган күнгө чейинки убакыт кошулат.

 

9. Корутунду жоболор

 

38. Финансы полициясынын кызматкерлери ушул Жобонун жана Финансы полициясында кызмат өтөө маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сактоого жеке жоопкерчилик тартышат.

Кызматтагы адамдар тарабынан жасалган Финансы полициясынын кызматкерине карата мыйзамсыз иш-аракеттери кызматкерге келтирилген зыяндын ордун толтуруу менен кызматтык калыс териштирүүдөн өтүүгө тийиш, ал эми мындай тартип бузууларда күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.

39. Финансы полициясына кызматка өткөн Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, ички иштер органдарынын, бажы кызматынын, прокуратура жана сот, юстиция органдарынын аскерлештирилген министрликтердин жана ведомстволорунун кызматкерлеринин Финансы полициясына кызматка өткөндөрүнө мурдагы иштеген мөөнөтүн эске алуу менен пенсия дайындоо үчүн Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларына ылайык иштеген жылдары эсептелет.

Финансы полициясынын кызматкерлеринин согуш учурунда жана өзгөчө кырдаал киргизилген аймактарда кызмат өтөөсүнүн өзгөчөлүктөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат.

40. Кызматтык милдетин аткарууга байланыштуу курман (каза) болгон же кызмат өтөп бүтүшкөндөн кийин кызмат ишин аткарууга байланыштуу алган жаракаттан, контузиядан, оорудан улам каза болгон Финансы полициясынын кызматкерлеринин сөөгүн коюу Финансы полициясы органдарынын каражатынын эсебинен жүргүзүлөт жана тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери тарабынан уюштурулат.

Кызматкер каза болгон учурда анын ар айлык кошумча акчалай үлүшүнүн түрлөрү жана акчалай күтүүнүн кызматтык маянасы каза болгон күнүнө чейин алынбаган (анын ичинде кызматкер каза болгон ай үчүн толук) аны менен чогуу жашаган үй-бүлө мүчөлөрүнө же ишке жарамсыздыгынын айынан каза болгон кызматкердин багуусундагы адамдарга төлөнүп берилет. Мындан тышкары, аларга каза болгон кызматкердин көзү бар учурда укугу пайда болгон бир жолу төлөнүүчү акчалай үлүш төлөнүп берилет.

Үй-бүлө мүчөлөрүнө Финансы полициясынын кызматкери пайдаланбаган өргүүсү үчүн компенсация да төлөнөт.

Финансы полициясынын каза болгон кызматкеринин сөөгүн коюу расымдарынын тартиби Финансы полициясынын төрагасы тарабынан аныкталат.

OSCE
Веб-сайт ЕККУнун Бишкектеги борборунун каржылык колдоосу аркылуу жасалды
Сайтты жасаган — Михаил Агеев