Жарандардын арыздарын, каттарын кабыл алуу

Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамынын 6-1 жана 8-беренелерине ылайык

Жаран өзүнүн электрондук кайрылуусунда электрондук кайрылууну жөнөткөн мамлекеттик органдын аталышын, же болбосо тиешелүү кызмат адамынын фамилиясын, атын, атасынын атын, же болбосо тиешелүү адамдын кызмат ордун, ошондой эле өзүнүн – фамилиясын, атын, атасынын атын, байланыш телефонун(үй, уюлдук же жумушчу), жашаган дарегин милдеттүү тартипте көрсөтөт, кайрылуусунун маани-маңызын баяндайт.

Электрондук кайрылууга көчүрмөлөрдү анын ичинде сканерленген электрондук документтерди, электрондук документтердин көчүрмөлөрүн, электрондук файлдарга шилтемелерди тиркөөгө жол берилет.

Мамлекеттик орган төмөнкүдөй электрондук кайрылууларды карабай коюуга укуктуу:

  1. ченемдик эмес лексиканы жана кемсинткен сөздөрдү, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар аралык жана конфессиялар аралык араздашууларды тутандырууга чакырыктар камтылгандарды
  2. электрондук кайрылуусунда өзүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты, байланыш телефону (үй, уюлдук же жумушчу), жашаган дареги көрсөтүлбөгөндөрдү

Бардык тилкелер милдеттүү түрдө толтурулат

Ошондой эле Сиз катыңызды электрондук дареги боюнча жөнөтсөңүз болот receivefinpol@gmail.com

Кайрылуу ээсинин аты-жөнү жана дареги көрсөтүлбөгөн каттар каралбайт, бирок маалымат иретинде кабыл алынат

Башкы бет/Жарандардын арыздарын, каттарын кабыл алуу